Privacy Verklaring

TeQniQ personeelsdiensten verwerkt persoonsgegevens met als doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. TeQniQ personeelsdiensten respecteert de privacy van al haar flexkrachten, kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij TeQniQ personeelsdiensten en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie we de gegevens verstrekken en wie de gegevens mag verwerken. TeQniQ personeelsdiensten handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van TeQniQ personeelsdiensten te gebruiken, dan wel door gebruik te maken van onze website www.teqniq.nl verklaar je akkoord te gaan met deze Privacyverklaring.

Gebruik verzamelde gegevens

Wanner je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, payroll, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en op de servers van onze backoffice partij HelloFlex People 200 B.V.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt TeQniQ personeelsdienst gegevens vast in de database. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

Sollicitanten:

• Naam, Adres Woonplaats, Telefoonnummer en emailadres;
• Administratienummer;
• Geslacht;
• Functie;
• Geboortedatum en geboorteplaats;
• CV, inclusief werkervaring en opleiding;
• Diploma’s en certificaten;
• Nationaliteit en taal;
• Pasfoto;
• Beschikbaarheidsgegevens;
• Inloggegevens.
• Correspondentie omtrent de sollicitatie

Flexwerkers (aanvullend):

• Correspondentie met uitzendkrachten;
• Beoordelingen en evaluaties;
• Uitzendovereenkomst (met verschillende bijlagen en addenda) inclusief fase-indeling;
• Financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer, salaris-afspraken, inhoudingen daarop en vergoedingen, loonafrekeningen, jaaropgaves, loonheffingsformulieren;
• Burgerservicenummer
• Verblijfsvergunning en werkvergunning
• Verklaring omtrent gedrag (VOG)
• Kopie paspoort / ID Kaart • Kopie rijbewijs;
• Gegevens over bruikleen of lease;
• Handtekening;
• Gegevens ziekmeldingen;
• Burgerlijke staat;
• Verlofgegevens;
• Inloggegevens.

Opdrachtgevers/inleners:

• Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer(s), E-mailadres contactpersoon;
• Factuurgegevens;
• Inloggegevens.

Wanneer u uw persoonsgegevens via een sollicitatie, inschrijving, aanmelding of anderzijds verstrekt, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de beveiligde database van TeQniQ personeelsdiensten. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt om:

• U na uw online registratie uit het aanbod van werkaanbiedingen periodiek in kennis te stellen van de vacatures die het meest aansluiten;
• U te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere doormiddel van e-mail informatie toe te zenden die u kan interesseren, zoals onder meer vacatures, evenementen en gerelateerde berichten;
• Uw cv beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde werkgevers;
• U onze nieuwsbrieven per e-mail, rss of sms toe te zenden;
• Het beheer van onze sites en de diensten die we u kunnen aanbieden beter te laten verlopen;
• U per post of per e-mail informatie in verband met carrière en arbeidsevenementen te sturen.

Uw persoonsgegevens worden door TeQniQ personeelsdiensten op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor mensen die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt.

Bijzondere Persoonsgegevens

TeQniQ personeelsdienste legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Als wij een foto van je maken (dit is vrijwillig) of je jouw pasfoto uploadt, geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het verstrekken hiervan aan potentiële opdrachtgevers t.b.v. het verkrijgen van een baan. Hetzelfde geldt bij het verstrekken van een vrijwillige video sollicitatie. Op elk moment kun je ons verzoeken de foto of video te verwijderen. Deze beelden worden zo spoedig mogelijk na het verkrijgen van een baan verwijderd.

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacyverklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen.

Cookies en Automatisch gegenereerde informatie

Cookies van TeQniQ personeelsdiensten kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Wij plaatsen alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.
Automatisch gegenereerde informatie Onze website maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op www.teqniq.nl. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. TeQniQ personeelsdiensten plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland

TeQniQ personeelsdiensten maakt gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen Privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: info@teqniq.nl of bellen op nummer: 0572-353735.